POLITYKA PRYWATNOŚCI

Bezpieczeństwo danych

Fabrication HDPGP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, właściciel serwisu www.hunterdouglas-fabrication.pl (dalej “strona”), zwraca szczególną uwagę na ochronę prywatności użytkowników strony internetowej i bezpieczeństwo przetwarzania ich danych osobowych.

Przetwarzając dane osobowe użytkowników strony, przestrzegamy przepisów prawa oraz dokładamy wszelkich starań, aby dane te były chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem, zniszczeniem, ujawnieniem i dostępem osób niepowołanych.

Gromadzenie danych użytkowników strony

Dane osobowe

 1. Fabrication HDPGP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Chludowie, ul. Poznańska 31, nr tel.: +48 61 6477 400, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem e-mail info@hdfab.pl lub „formularza kontaktowego” dostępnego na stronie, gromadzimy przekazane nam dane (adres mailowy, imię i nazwisko, ew. numer telefonu, dane zawarte w załączonym pliku, np. CV), aby odpowiedzieć na pytania oraz rozpocząć proces rekrutacyjny.
 3. Pozyskane dane zostaną usunięte, gdy ich przechowywanie nie będzie już konieczne, nie później niż po upływie okresu 12 miesięcy od pozyskania aplikacji rekrutacyjnej (odpowiedzi zawartej w „formularzu kontaktowym”).
 4. Dane użytkowników złożone w celu wzięcia udziału w rekrutacji mogą być ujawniane odbiorcom świadczącym usługi w zakresie doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.

Dane zbierane automatycznie

 1. Fabrication HDPGP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa gromadzi dane zbierane automatycznie, związane z adresami IP użytkowników odwiedzających stronę. Tak zebrane dane są przydatne w administracji strony internetowej, okresowych analizach statystyk odwiedzin, określaniu, które strony są najczęściej odwiedzanymi oraz w określaniu poziomu funkcjonalności strony.
 2. Wykorzystujemy mechanizm plików „cookies”, tzw. „ciasteczek” – są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową użytkownika. Ciasteczka zawierają dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika strony. Ciasteczek używamy głównie w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony oraz analizy statystycznej ruchu na stronie. Użytkownik w każdej chwili może usunąć ciasteczka w swojej przeglądarce internetowej,
  a działanie to nie spowoduje trudności w korzystaniu ze strony.

 

 

Prawa użytkownika strony

 1. Użytkownikom strony przysługuje prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Żądania użytkownika mogą być kierowane korespondencyjnie na wyżej wymieniony adres fizyczny, adres e-mail info@hdfab.pl lub osobiście.
 2. W każdym czasie użytkownikowi strony przysługuje prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie podanych danych osobowych. W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia będzie w pełni legalne.
 3. Żądanie usunięcia danych będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projektach rekrutacyjnych realizowanych przez Fabrication HDPGP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz podmioty współpracujące (zgodnie z „Dane osobowe” pkt 4).
 4. Użytkownikowi strony przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane użytkowników strony nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych. Dane mogą jednak zostać udostępnione uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o ich udostępnienie.
 6. Wobec danych użytkowników strony nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

 

Zmiana Polityki prywatności

Fabrication HDPGP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zastrzega sobie zmianę Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie www.hunterdouglas-fabrication.pl.